“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
> IMAMOPLEIDING | | RITUEEL SLACHTEN /HALAL VOEDSEL | EURO ILIM INSTITUUT
Projecten


SICN is actief op meerdere (beleids)terreinen. Met meerdere activiteiten en projecten wordt uitvoering gegeven aan de beleidsvoornemens. Van tijd tot tijd wordt na een evaluatie weer gekeken of aanpassing nodig is. Hierboven zijn enkele recentere projecten of aandachtsgebieden weergegeven. SICN streeft naar een zo groot mogelijke samenwerking met relevante partners bij het opzetten, uitvoeren en verantwoorden van activiteiten en projecten. Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn (semi) overheidsinstanties, plaatselijke maatschappelijke organisaties of andere landelijke organisties.

Een van de hoofdprojecten is het project imamopleiding. Hoewel SICN altijd zelfvoorzienend is geweest als het gaat over het opleiden en benoemen van religieuze voorgangers, heeft zij vanaf de jaren 2004 actief meegedaan met ontwikkelingen op het gebied van imamopleidingen op Nederlandse hogescholen en universiteiten. Meer over dit project leest u onder 'imamopleiding'op deze pagina. Een ander belangrijk project is het verzorgen van kadertrainingen voor bestuurders teneinde meer professionaliteit na te streven bij de lokale aangesloten organisaties van SICN.