“En welke goede dingen u ook weggeeft, het komt uzelf ten goede, als u  alleen geeft om Gods welbehagen te zoeken; en welke schatten u ook uitgeeft, het zal u ten volle worden vergoed.”
> OPRICHTING | > DOELSTELLING | > VERNIEUWING | > DE TOEKOMST | > BESTUUR | > PREVENTIEF BELEID

 


het boek 35 jaar met de SICN, uitgegeven in 2007

Over SICN


SICN werkt samen met andere instanties en instellingen die tezamen harmonie, respect, gematigtheid, rechtvaardigheid en vrede nastreven. in een veranderende  wereld die aanpassen aan de nieuwe behoeftes van onze maatschappij.
Een van doelen van de Islam is het bewerkstellingen van evenwicht tussen individu en samenleving. Het mensbeeld van de Islam gaat uit van een individuele persoonlijkheid en verantwoordelijkheid. SICN ziet het als zijn taak, om bruggen te slaan tussen individuen en groepen binnen de samenleving. Wij geloven in het delen van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid binnen de Nederlandse samenleving.

Moslims maken deel uit van de Nederlandse samenleving. Wij leven in het hier en nu. Hier ligt onze taak voor de toekomst: evenwicht vinden tussen onze eigen culturele bagage en de 'globale village'. Waarin we allemaal elkaars medemens zijn.