“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”


Colofon

Deze website kwam tot stand door:

Teksten
Mehmet Yavuz, SICN | www.sicn.nl

Grafisch ontwerp en webdesign
Ontwerpgroep Lâle, Amersfoort | www.lale.nl

Fotografie
Ontwerpgroep Lâle, Amersfoort | www.lale.nl