De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”

Over SICN

De Stichting Islamitisch Centrum Nederland is een Nederlandse religieus-maatschappelijke non-profitorganisatie die werd opgericht in 1972. Het functioneert als een overkoepelend en ondersteunend platform voor 45 lokale organisaties in Nederland. De oprichting van de stichting kwam voort uit de behoefte van arbeidsmigranten in de jaren zestig en zeventig om religieuze bijeenkomsten te organiseren in hun nieuwe thuisland. In de loop der jaren heeft de organisatie zich verder ontwikkeld en haar activiteiten uitgebreid en geïntensiveerd.

De kerndoelstellingen en taken van de Stichting Islamitisch Centrum Nederland omvatten verschillende gebieden. Ten eerste behartigt de stichting de belangen van de islamitische gemeenschap in het algemeen en die van de aangesloten organisaties in het bijzonder. Dit houdt in dat ze opkomen voor de rechten en behoeften van de islamitische gemeenschap in Nederland.

Stichting Islamitisch Centrum Nederland is een overkoepelende organisatie die als doel heeft de belangen van de islamitische gemeenschap te behartigen, ondersteuning te bieden aan aangesloten organisaties, religieuze diensten te verlenen en interculturele contacten te bevorderen.

Aardbeving Marokko

Steunbetuiging

SICN Nederland

Activiteiten

Mawlid an-Nabi

Gedenkdag

Actualiteit

Lees hier nieuws en actualiteit over relevante onderwerpen.

Steunacties voor slachtoffers aardbeving Marokko

Onze Partners

Over ons

De Stichting Islamitisch Centrum Nederland is een Nederlandse religieusmaatschappelijke non-profit organisatie en is opgericht in 1972.De stichting fungeert als landelijke overleg- en ondersteuningsplatform voor 47 plaatselijke aangesloten organisaties in Nederland. 

Contact

Burgemeester Verderlaan 13
3544 AD Utrecht

T 030 273 4086
M info@sicn.nl